Tijdens verlof verneemt u via het antwoordapparaat het telefoonnummer van de vervangende arts indien iets niet zou kunnen wachten.

Doorgaans wordt hiervoor samengewerkt met Dr. Leysen-Bombeke (03 217 49 49) en Dr. De Cort (03 828 58 12), dit wordt tijdens verlof steeds aangegeven op het antwoordapparaat.

Tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 19u, is dit steeds het nummer van de huisartsenwachtpost te Hoboken:

03 828 09 09.


VERLOFDAGEN: 

1 t.e.m. 9 augustus 2019