Preventie krijgt steeds meer gewicht in het dagdagelijks handelen binnen de huisartsenpraktijk. Het doel van preventie is dan ook niet onbelangrijk: langer, gezonder en beter leven door het voorkomen of in een vroeg stadium behandelen van aandoeningen die de levensduur en levenskwaliteit kunnen verminderen. Het speelt zich af in de fase waarin u nog geen klachten hebt. Daarom is preventie voor de meeste mensen niet altijd een grote zorg. 

Nochtans kan heel wat leed voorkomen worden en voorkomen is doorgaans beter en comfortabeler dan genezen. Noem het maar een 'algemene check-up'. Het is belangrijk preventie te richten op maat van de individuele persoon en op basis van sterke onafhankelijke wetenschappelijke onderbouwing. Een prima betrouwbaar hulpmiddel hierbij is de 'gezondheidsgids'. Deze vormt een goed vertrekpunt om te zien wat al dan niet zinvol is qua preventie en screening. http://ggids.domusmedica.be/

Via de link hierboven, komt u terecht op de gezondheidsgids: hier vindt u o.a. een vragenlijst die u kan invullen en meenemen op de raadpleging. Deze vragenlijst vormt een vertrekpunt voor een preventieplan in overleg met u. Uiteraard blijft u vrij om te beslissen waar u al dan niet aan wil meedoen. Thema's die aan bod kunnen komen en waarop gescreend kan worden (want ook preventie en screening heeft beperkingen):

- kanker (borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker, prostaatkanker (deze laatste is meer omstreden))
- hart-en vaatziekten en de risicofactoren die ertoe leiden (roken, cholesterol, bloeddruk, suikerziekte, obesitas, voeding, lichaamsbeweging)
- verslaving (alcohol, medicatie)
- vaccinatie (tetanus, eventueel griep en pneumokokken bij risicopatiƫnten)
- meer optionele thema's die niet in de vragenlijst vervat zitten, maar wel zinvol kunnen zijn in bepaalde gevallen: SOA screening, prostaatkankerscreening, pneumokokkenvaccinatie, longfunctiemeting (bij rokers), ECG, beperkte sportscreening, foto longen)

Breng dus ter voorbereiding op zo'n preventieve check-up deze ingevulde vragenlijst mee of vraag ernaar tijdens de raadpleging. Een dergelijk consult vraagt tijd, daarom wordt de aanpak ervan meestal gespreid over verschillende raadplegingen indien nodig. 

Ik geef nog even mee dat via het door de overheid georganiseerde 'bevolkingsonderzoek' reeds een uitnodiging verstuurd wordt voor screening op baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker, dit op basis van leeftijd.