Huisbezoeken
Huisbezoeken worden alleen verricht bij invaliden en mensen die medisch niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Kom dus zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging, op de praktijk zijn overigens meer onderzoeks-en behandelmogelijkheden om u snel en efficiënt te helpen. Door het afsprakensysteem hoeft u in principe niet lang te wachten als u bijvoorbeeld ziek bent of koorts hebt.
Zo toch nodig vraagt u een huisbezoek altijd telefonisch aan in overleg met mij, doe dit bij voorkeur tussen 9u en 10u of daags tevoren. 

Spoedgevallen
Wanneer dringende hulp nodig is, mag u telefonisch contact opnemen. Wondhechtingen, wondzorg, ademnood, astma-aanval, verstuiking, pijn, allergische reactie, ... Telefoneer als het kan zelf, zo kunt u met de dokter overleggen: 
- wat u zelf reeds kan doen
- wanneer u desgewenst kan komen naar de raadpleging, soms verwijst de dokter u na onderzoek alsnog door naar een spoedgevallendienst
- soms zal de dokter u telefonisch adviseren om toch meteen de 100 te bellen of naar een spoedgevallendienst van een ziekenhuis te gaan wanneer een situatie als te dringend en/of levensbedreigend ingeschat wordt

In iets minder dringende gevallen kan u telefonisch of online de snelste afspraak reserveren, meestal kan dit de dag zelf nog indien u 's morgens een afspraak maakt. Zo nodig telefoneert u met de dokter, indien iets niet kan wachten, kan doorgaans nog wel een opening in de agenda gemaakt worden.

Speciale behandelingen en onderzoeken
Voor kleine heelkundige ingrepen (wegname van pigmentletsels, kleine goedaardige en sommige kwaadaardige huidtumoren, talgkliercystes, partiële nagelexcisies, ...) en voor een longfunctie-onderzoek neemt u best eerst telefonisch contact op, meestal wordt iets meer tijd ingepland dan voor een gewone raadpleging. Voor het afnemen van een baarmoederhalsuitstrijkje neemt u best even contact op zodat de dokter kan voorzien dat het benodigd materiaal gesteriliseerd is. Voor cryotherapie (bijvoorbeeld het bevriezen van een wrat) neemt u best even contact op om te verifiëren of er nog voldoende vloeibare stikstof in de praktijk voorradig is. Een ECG kan tijdens de gewone raadpleging afgenomen worden.

Bloedafname
Bloedafnames kunnen altijd gebeuren tijdens de raadpleging. Nuchter zijn, is slechts nodig voor het bepalen van de nuchtere suiker, voor andere testen heeft dit weinig belang. Nuchter zijn betekent minimum 6u (bij voorkeur 12u) alleen maar water, ongemelkte en ongesuikerde koffie of thee.

Tarieven
Uw huisarts is geaccrediteerd arts, dit betekent dat hij zich continu bijschoolt, waardoor u ook meer terugbetaald krijgt. Betalen kan cash, maar ook met bancontact of payconiq in de praktijk. Zo gewenst wordt de 3de betalersregeling toegepast, hierbij dient u alleen het remgeld te betalen en wordt de rest van het bedrag rechtstreeks aan uw mutualiteit gefactureerd, u krijgt dan niet het 'getuigschrift voor verstrekte hulp' mee.
- Globaal medisch dossier = wordt administratief rechtstreeks met uw mutualiteit geregistreerd mits het inlezen van de eID (identiteitskaart). Het registreren van een globaal medisch dossier met uw vaste huisarts zorgt ervoor dat deze uw dossiergegevens zal beheren en zorgt er ook voor dat u wat meer terugbetaald krijgt wanneer u op consultatie komt bij uw vaste huisarts. Naast dit financieel voordeel is een globaal medisch dossier vooral een prima vertrekpunt voor gerichte preventie en kwalitatieve verwijsbrieven. Het bevat een overzicht van uw gezondheidstoestand (vaccinaties, brieven van specialisten, verslag van elke consultatie, medicatie die u neemt/nam, operaties, ...), kortom uw medisch heden en verleden.
- Let op: voor nachtelijke consulten (vanaf 21u) en huisbezoeken gelden veel hogere tarieven (zie www.riziv.be of website van uw mutualiteit voor meer informatie)
- Kleine heelkundige ingrepen, ECG, cryotherapie, spirometrie, taping, wondzorg ... zijn technische prestaties met vaste tarieven, deze worden bijkomend aangerekend, maar worden meestal nagenoeg volledig terugbetaald door uw mutualiteit. Bij kleine heelkundige ingrepen kan dit lichtjes variëren naargelang de uitgebreidheid en het gebruikte materiaal. Ook voor infiltraties van gewrichten en pezen is het tarief iets hoger.