Er is een schat aan medisch getinte informatie te vinden op het internet, jammer genoeg van wisselende kwaliteit. Soms zelfs, sluipt er verdoken reclame van de farmaceutische industrie in bronnen die op het eerste gezicht objectief en betrouwbaar lijken. Daarom hier enkele interessante links door uw huisarts geselecteerd ter ondersteuning van de consultatie :

Betrouwbare patiëntenfolders - zeer veel onderwerpen

Home | Gezondheid en wetenschap

http://thuisarts.nl/

http://www.gezondheid.be/  (knappe en zeer uitgebreide site, doch niet altijd even objectief)

http://www.domusmedica.be/kwaliteit/patienteninformatie.html


(Online) psychologische hulp 

Zelfhulpprogramma bij stress, burn-out, angst, paniek of depressie


Zelfmoord?
http://www.zelfmoordpreventie.be/ 
http://www.teleonthaal.be/index.php?navid=244   Via telefoonnummer 106 (gratis en anoniem) 

Tele-onthaal
Telefoonnummer 106 (gratis anoniem gesprek)


Vaccinaties en reisadvies  (eventueel ter voorbereiding van een eventuele reisconsultatie)
www.itg.be
http://www.diplomatie.be/nl/travel/

Zelfhulpgroepen - verzameld op één site
http://www.zelfhulp.be/

Belgische ziekenhuizen
http://www.hospitals.be/nederlands/ziekenhuizen.html

Kind en Gezin
http://www.kindengezin.be/KG/

Ziekenfonds en mutualiteit
http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/insurers/index.htm

Abortus?
http://www.abortus.be/

Problematisch alcoholverbruik?
http://www.alcoholhulp.be/

Fit in je hoofd
http://www.fitinjehoofd.be/

Psychose - schizofrenie
http://vroegepsychose.oggpa.be/

Kindermishandeling - vertrouwenscentrum
http://www.vkantwerpen.be/antwerpen.php

Voedingsdriehoek
http://www.vig.be/content.asp?nav=themas_voeding&selnav=205

Teleblok
Telefoonnummer 0800 13 144 (bereikbaar tijdens de meeste examenperiodes van 11 tot 13u - anoniem en gratis)

Groeicurves Vlaanderen
http://www.vub.ac.be/groeicurven/groeicurven.html

Antigifcentrum
telefoon 070 245 245 www.poisoncentre.be  

Apotheek (inclusief wachtdienst)
www.apotheek.be

Blindheid
www.brailleliga.be
www.vebes.be

Diabetes
telefoon gratis infolijn 0800 96 333
www.zorgtraject.be
www.diabetes-vdv.be

Huisartsensites
www.mijndokter.be
www.huisartsen-hoboken-kiel-valaar.be
www.huisartsenwilrijk.be
www.ordomedic.be

(On)vruchtbaarheid
www.deverdwaaldeooievaar.be

Kinesitherapiesite
www.axxon.be

Verslaving en ontwenning
www.free-clinic.be
www.aavlaanderen.org
www.adicvzw.be
www.desleutel.be 
anonieme druglijn 078 15 10 20

Palliatieve zorgen
www.pha.be

Informatiepunt Rusthuizen/RVT
www.zorg-en-gezondheid.be 

Sexualiteit
www.sensoa.be 

Tandarts
www.tandarts.be 

Thuisverpleging
www.verplegingthuis.be